Bujar Farudin Leskaj.
Ka lindur në 3 korrik 1966, në Vlorë.
I martuar dhe ka kater femije
Grada shkencore: Doktor i Shkencave ekonomike.
Edukimi:
- UT, Fakulteti Gjeologji-Miniera - 1990;ë Inxhinier nafte
- UT, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë - 1998; Ekonomist
- UT, Fakulteti i Drejtësisë - 2002; Jurist
- Universiteti i Nebraskës - Lincoln, SHBA, Departamenti i Menaxhimit
- (Diplomë për mësimdhënie në nivel- masteri në Administrim publik) - shkurt-qershor 2003.
- UT, Dhoma Kombëtare e Avokatëve, titulli Avokat - 2004;
- Universiteti Bamberg, Gjermani - specializim për Financat publike - 2005 (shkurt).
- Shkolla e Studimeve të thelluara pasuniversitare pranë Fakultetit të Ekonomisë (2002-2006);
- Master në Financë ( Qershor 2006 )
- Doktor i Shkencave ekonomike (në fushën e financës), dizertacioni i mbrojtur pranë
- Universitetit të Tiranës, Fakulteti Ekonomik me temë: "Senjorazhi dhe disa probleme t- tij n-
- Shqipëri" (2009).

Veprimtaria profesionale:
ë 1993-1994: doganier në Degën e Doganës, Vlorë,
ë 1994-1997: Kryetar i Degës së Doganës, Vlorë,
ë 1997 (prill-gusht): Nëndrejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave,
ë 2000-2005 pedagog në UT, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti Financë, Lektor i lëndësë
ë ëParaja dhe Bankaë,
ë 2005 - 2009 pedagog i jashtëm në UT, Fakulteti i Ekonomisë,
ë Tetor 2009 e në vazhdimë pedagog në UT, Fakulteti i Ekonomisë, Departamenti Financë,
ë Lektor i lëndëve ëParaja dhe Bankaë, ëFinanc-.
Veprimtaria politike:
1997 (janar): anëtar aktiv i PD-së;
2001-2005: anëtar i Bordit financiar të PD-së;
2001 e në vazhdim: anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së zgjedhur nga Kuvendi i 7-të, i 8-të
(2005)ëdhe i 9-të (2009),ë Kombëtar të Partisë;
2005 - 2009: Deputet i Kuvendit te Shqiperise
Legjislatura: ë XVII
Zona zgjedhore: -ë 94
Qarku: Vlorë
Nr. i votave: 6272
Përqindja: 48%
Shtator 2005 - Mars 2007: Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit
2007 - 2009. Anëtar i delegacionit të përhershëm të Parlamentit në Asamblenë Parlamentare
t-NATO-s.
Librat e botuar:
- 1 - "Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë, 1912-2009", Tiranë 2009
- 2 - "Brenda dhe Jasht-PARLAMENTIT (maj 2007-maj 2009)", Tiranë 2009
- 3 - "Senjorazhië ë Punim Doktorature, Tiranë 2009
- 4 ë ëParaja dhe Bankaë (Cikël Leksionesh), Tiranë 2011
- 5 ë ëLeksione në Financ- (Pjesa e I), Tiranë 2011;
- 6 ë ëMuzat e Qëndresësë (Nëpër libra të kryqëzuar) ë Tiranë 2011.
ëTë tjera:

-ëBotime në Revista periodike shkencore.
-ëArtikuj ne shtypin e perditshem
-ëPjesëmarrje në Konferenca shkencore.

 

 
© 2005- 2017, Bujar Leskaj. - Te gjitha te drejtat e rezervuara.