Opinion

Politika sociale cinike të qeverisë

Me projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë””, po bëni një gabim të rëndë. Po bëni shumë gabim që hiqni bonusin e fëmijës së porsalindur për familjet e emigrantëve. Me një pretekst sa aburd, aq edhe cinik, se gjoja trajtimin për fëmijët njomakë emigrantët e marrin…

Opinion

Që Autoriteti i Konkurrencës të shndërrohet në avokat të biznesit të ndershëm dhe qytetarit

Sikurse e kam theksuar dhe në fjalën time në Kuvend për Autoritetin e Konkurrencës, në maj 2022, shërbimi më i madh që mund t’u bëjnë institucionet e pavarura dhe qeveria qytetarëve-konsumatorë është garantimi i konkurrencës së lirë dhe të ndershme në treg. Sot jo vetëm në Shtete Anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në të…

Opinion

Sfidat e Komisionerit për të Drejtën e Informimit…

Raporti Vjetor 2022 i Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, nga ana formale është në rregull. Ai përmban dokumentet strategjike të kërkuar për një institucion të rëndësisë së Zyrës, si dhe ka paraqitur treguesit sasiore të aktivitetit të kryer nga Zyra gjate vitit të kaluar. Megjithatë, shumë…

Opinion

Pse deputetët e Kuvendit(veçanërisht ne të opozitës) duhet të votojnë kundër paketës për rritjen e pagave

Nuk kam asgjë me deputetët kolegë të mij që kanë mbështetur nismën për rritjen e pagave, por theksoj se kjo rritje e ndjeshme duhet te vije permes rritjes te larte ekonomike mbi 6 perqind te vendit dhe rritjes se qendrueshme te rendimentit ne pune.I. Arësyet politikeI.1. Republika kryeministrore. Gjykoj se ne, si opozitë, me këtë…

Opinion

Që paraja publike dhe e donatorëve të mos shpërdorohet!

nga Bujar LeskajProjektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Huamarrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Bankës Gjermane për Zhvillim KfW Frankfurt am Main (Huadhënësi) dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH), (“Agjencia e zbatimit të projektit”), për projektin “Zhvillimi i integruar rajonal” (një hua kredi e butë 20 mln euro…