Vleresime

Vleresime mbi kontributin e dhene

2018 “Medalja Presidenciale” në 10 Vjetorin e Pavarësisë akorduar nga Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim THAÇI për kontributin e dhënë për Lirinë dhe Pavarësinë e Kosovës, Prishtinë, më 28 maj 2018 2017 Urdhri i Meritës “Kalorësi i Kryqit”, akorduar nga Presidenti i Polonisë Andrzej Duda, për merita të spikatura si mik i Polonisë, ambasador…

Vleresime

PËRMBLEDHJE E RAPORTIT TË PERFORMANCËS SË KLSH-SË PËR VITIN 2017 DHE REZOLUTË PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT PËR VITIN 2017

Diskutimi i Kryetarit të KLSH-së, z. Bujar LESKAJ, mbajtur në Kuvendin e Shqipërisë, më 19.07.2018Të nderuar deputetë,Kontrolli i Lartë i Shtetit funksionon bazuar në Kushtetutën e vendit, në Ligjin organik të institucionit, në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, në Rezolutat e OKB-së për SAI-et dhe në Rezolutat e Kuvendit për KLSH-në.Filozofia e punës sonë në…

Vleresime

Programi i BE, SIGMA vlerëson profesionalizmin e KLSH nën drejtimin e Bujar Leskajt

Gazeta “ 55”, 4 qershor 2018 Aktiviteti i KLSH dhe SIGMA-s “Zhvillimi i Marrëdhënieve efektive të punës ndërmjet KLSH dhe Parlamentit”/ Dr Bujar Leskaj: Bashkëpunimi me Kuvendin është bazuar mbi bazën e katër shtyllave kryesore Në datën 4 qershor 2018, në Tiranë, Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe SIGMA–një nismë e OSCE, e financuar kryesisht…